Вт 09. Апрель 2019 kell 12:00 1/2 suurune mõtteline osa 03.03.2014. a. surnud Mai Nõmm pärandvara ühisusest.

Осталось времени: 13 дней, 18 Часов, 55 Минут

1/2 suurune mõtteline osa 03.03.2014. a. surnud Mai Nõmm pärandvara ühisusest

Nr. 14531
  • Ставка
  • Инструкция по участию
  • Условия
  • Официальное извещение

Цена: 4 320 €

НСО 0% , начальная цена
Шаг ставки: 100€
Залоговая сумма: 432 €


Пожалуйста, войдите в систему

Войдите в систему или зарегистрируйтесь в качестве пользователя

Зарегистрируйтесь на аукцион

Для участия в аукционе необходимо предварительно зарегистрироваться.

Недостаточная залоговая сумма!

Оплатите залоговую сумму согласно инструкции по участию

Вы не ввели адрес!

Для участия в аукционе необходимо дополнить данные.

Дополнить данные пользователя

Сделать ставку


Ставки

  • На данный момент ставок не сделано.

Продавец

Pärnu kohtutäitur Rocki Albert

Uus tn 1, 80010 Pärnu
+372 442 9972
info@albert.ee

1/2 suurune mõtteline osa 03.03.2014. a. surnud Mai Nõmm (43702274219) pärandvara ühisusest.
Kohtutäiturile teadaolevalt kuulub pärandvara ühisusse muuhulgas alljärgnev vara:
kinnistu, asukohaga Paide mnt 14, Sindi linn, Tori vald, Pärnu maakond (registriosa nr 800806, katastritunnus 74101:004:0279) Pindalaga 684 m2. Ehitisregistri andmetel asub kinnisasjal: aiamaja (ehitisealune pind 47 m2, ehitise staatus kasutusel), kuur (ehitisealune pind 13 m2, ehitise staatus kasutusel), kasvuhoone (ehitisealune pind 18 m2, ehitise staatus kasutusel), kaev (ehitisealune pind 1 m2, ehitise staatus kasutusel).

Muud andmed pärandaja varade ja kohustuste kohta puuduvad. Pärandvara inventuuri pärimismenetluse ajal kohtutäiturile teadaolevalt läbi ei viidud.

Vastavalt pärimisseaduse (PärS) § 130 lg-le 1 kuuluvad pärandvara ühisusse kõik pärandaja õigused ja kohustused, välja arvatud need, mis on oma olemuselt seotud pärandaja isikuga või mis seadusest tulenevalt ei saa ühelt isikult teisele üle minna.

PärS § 148 lg 2 kohaselt lähevad osa omandajale üle üksnes kaaspärija varalised õigused ja kohustused, eelkõige õigus nõuda seda osa pärandvarast, mille pärandvara jagamisel oleks saanud kaaspärija. Pärandil lasuvate kohustuste täitmise eest vastutavad kaaspärija ja osa omandaja solidaarselt.


Sisene Mobiil-ID abil

Telefon:

Kontrollkood:

1234

Kontrolli koodi