Tue 09. April 2019 kell 12:00 1/2 suurune mõtteline osa 03.03.2014. a. surnud Mai Nõmm pärandvara ühisusest.

Time left: 13 days, 18 hours, 31 minutes

1/2 suurune mõtteline osa 03.03.2014. a. surnud Mai Nõmm pärandvara ühisusest

Nr. 14531
  • Bidding
  • Bidding instructions
  • Terms
  • Offical notice

Price: 4 320 €

0% VAT included , starting bid
price step: 100€
deposit: 432 €


Please log in

Log in or register

Register for the auction

You must register for the auction in order to take part in it.

Not enough deposit!

Pay the deposit as specified in the Bidding instructions

No address

Please add data to your profile

Go to profile

Place bid


Bids

  • There are no bids at the moment

Seller

Pärnu kohtutäitur Rocki Albert

Uus tn 1, 80010 Pärnu
+372 442 9972
info@albert.ee

1/2 suurune mõtteline osa 03.03.2014. a. surnud Mai Nõmm (43702274219) pärandvara ühisusest.
Kohtutäiturile teadaolevalt kuulub pärandvara ühisusse muuhulgas alljärgnev vara:
kinnistu, asukohaga Paide mnt 14, Sindi linn, Tori vald, Pärnu maakond (registriosa nr 800806, katastritunnus 74101:004:0279) Pindalaga 684 m2. Ehitisregistri andmetel asub kinnisasjal: aiamaja (ehitisealune pind 47 m2, ehitise staatus kasutusel), kuur (ehitisealune pind 13 m2, ehitise staatus kasutusel), kasvuhoone (ehitisealune pind 18 m2, ehitise staatus kasutusel), kaev (ehitisealune pind 1 m2, ehitise staatus kasutusel).

Muud andmed pärandaja varade ja kohustuste kohta puuduvad. Pärandvara inventuuri pärimismenetluse ajal kohtutäiturile teadaolevalt läbi ei viidud.

Vastavalt pärimisseaduse (PärS) § 130 lg-le 1 kuuluvad pärandvara ühisusse kõik pärandaja õigused ja kohustused, välja arvatud need, mis on oma olemuselt seotud pärandaja isikuga või mis seadusest tulenevalt ei saa ühelt isikult teisele üle minna.

PärS § 148 lg 2 kohaselt lähevad osa omandajale üle üksnes kaaspärija varalised õigused ja kohustused, eelkõige õigus nõuda seda osa pärandvarast, mille pärandvara jagamisel oleks saanud kaaspärija. Pärandil lasuvate kohustuste täitmise eest vastutavad kaaspärija ja osa omandaja solidaarselt.


Sisene Mobiil-ID abil

Telefon:

Kontrollkood:

1234

Kontrolli koodi